Artikler

Nedenfor kan du se og læse vores seneste udgivede artikler:

 

 

Brandsikring af hulrum – FB Hulrumsventiler løser opgaven

http://www.scandisupply.dk/Et_ualmindeligt_alment_boligbyggeri.aspx?ID=602

    

Nu beskriver vejledningen til BR18 kapitel 5, hvordan hulrum bag facader brandsikres.

Siden juli 2018 har det været et krav iht. BR18, at brandsikre hulrum bag facadebeklædningen på ydervægge af en bebyggelse, med henblik på at hindre brandspredning.

Udgivet den 6´14. december 2018

 

”Et ualmindeligt alment boligbyggeri”

http://www.scandisupply.dk/Et_ualmindeligt_alment_boligbyggeri.aspx?ID=602

    

I 4. udgave 2018 af DBI’s blad ”Brand & Sikring” kan man læse artiklen ”En ualmindeligt alment boligbyggeri”.
Blandt mange spændende detaljer ved byggeriet, kan man bla. læse hvordan Scandi Supply’s FB Hulrumsventil blev anvendt til løsning af opgaven vedr. brandsikring af hulrummene i facaderne.

Udgivet den 6. december 2018

 

"Jamen det plejer vi ikke at gøre ..."

    

Jeg har som konsulent undervist og rådgivet håndværkere og rådgivere i brugen af diverse produkter til byggeriet. Det har altid været forholdsvis tekniske produkter, der fordrer korrekt brug for at undgå skader eller fejl i byggeriet.

Udgivet den 3. december 2018

 

Skal du lukke efter dig?

http://www.scandisupply.dk/files/billeder/Nyhed/Lukning_med_B780_B722.jpg

    

Fremgår det tydeligt af udbudsmaterialet, hvordan du som udførende underentreprenør skal brandlukke installationerne efter endt arbejde? Er du godt bekendt de krav der stilles til installationsgennemføringerne i det givne byggeri?

Udgivet den 30. november 2018