Brandsikring Brandskalsikring

For at sikre mod brandspredning i tagkonstruktioner og facadebeklædninger, er det muligt at montere ventiler som både er flammestoppende og brandstoppende. Ventilerne sikre, at der kan ske udluftning af tagkonstruktionen og bag ved facadebeklædningen. Flammer kan ikke komme igennem ventilerne og i takt med at temperaturen stiger, vil indlægget i ventilerne ekspanderer og lukke helt tæt. Derved undgås brandspredning i hulrum, som oftest er vanskelige for brandvæsnet at håndterer.

Brandsikring Brandskalsikring