FB Hulrumsventil

FB Hulrumsventil

Brande, som spredes i hulrummet bag beklædningen af ydervæggen, er et stort problem, da det er vanskeligt for brandvæsnet at komme til.  Med FB Hulrumsventil kan man sektionere hulrummet under beklædningen således at brandspredningen begrænses. I lighed med andre FB ventiler kombinerer FB Hulrumsventil behovet for tilstrækkelig udluftning bag beklædningen med behovet for at reducere spredningen af brand

Produkter