FB Hulrumsventil

FB Hulrumsventil

Præaccepteret løsning iht. BR18 - Brandstop fra første sekund

En simpel løsning til forebyggelse af brandspredning i hulrum

FB Hulrumsventil anvendes til brandsektionering af hulrum under facadebeklædning, med henblik på at begrænse brandspredningen via hulrum.

FB Hulrumsventil kombinerer behovet for udluftning bag facadebeklædningen med behovet for at reducering af brandspredningen.

Produkter