Brandsikring Brandspjæld

FireFree® Brandspjæld er et kemisk brandspjæld, der under brand vil ekspandere og lukke helt tæt for både varme og brand. Dermed bevarer de brandadskillende bygningsdele deres fulde funktion og branden isoleres til den brandmæssige enhed.

FireFree® Brandspjæld behøver ikke elektriske installatio-ner, CTS, detektor eller lignende for at virke men udeluk-kende brandens tilstedeværelse. Der er altså ikke behov for løbende kontrol, vedligehold af elektriske komponen-ter, visuel besigtigelse mv.

Med en levetid på over 50 år, er der minimalt behov for vedligehold, og den deraf følgende besparelse bliver ikke uvæsentlig.


 

Brandsikring Brandspjæld