Brandsikring Brandspjæld

Vore Brandspjæld er kemiske og fungerer uden brug af automatik. I brandspjældet er der nogle indlæg som ekspanderer ved varmepåvirkning og lukker ventilationsanlægget. På den måde sikres bygningen mod brandspredning og branden bliver i de inddelte brandceller og brandsektioner. Brandspjældene kan benyttes i henhold til DS 428. Brandspjældende er prøvet i henhold til EN 1366-12 og klassificeret i henhold til EN 13501-3. UL har som 3. part verificeret dokumentationen.

Brandsikring Brandspjæld