Brandspjæld

Brandspjæld

Brand- og røgspjæld, flamme- og røgspjæld, kontraspjæld, røgspjæld og røgventilator er blot nogle af definitionerne i DS 428 som er normen for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Det kan virke forvirrende, men ved at simplificere anlægget, kan installation, drift og vedligehold gøres let. Normen er nemlig funktionsbaseret hvilket betyder, at der kan sikres tilsvarende sikkerheds- niveau, når og hvis alternative løsninger bringes i spil.

Produkter