Brandspjæld

Brandspjæld

Brandspjæld er et kemisk brandspjæld, som sikrer mod brandspredning, i forbindelse med ventilationskanalers gennembrydning i brandklassificerede bygningsdele. Indlæggende i spjældet ekspanderer i tilfælde af brand og lukker helt tæt. Brandspjæld er testet i henhold til EN 1366-12 og klassificeret ved UL i henhold til EN 13501-3.

Produkter