Nullifire® Brandmaling

Nullifire® Brandmaling

Vandbaserede brandmalinger

Vore brandmalinger er vandbaserede. Malingerne har et lavt indhold af VOC (flygtige organiske forbindelser). Dette begrænser miljøpåvirkningen i bygninger. Vore brandmalinger er kendetegnet ved kort tørretid og ved at mindre lagtykkelse er påkrævet i forhold til andre brandmalinger.

Produkter

 • <!--@Ecom:Group.Name-->

  Nullifire® S707-60 HF Brandmaling


  Vandbaseret brandmaling til brandbeskyttelse af indvendige bærende stålkonstruktioner. Brandklasse: R30, R60, R90 og R120.
  CE-Mærket: 1121-CPD-GA5012
  VOC: 8,4 g/l

  Tekniske data

  NULLIFIRE brandmaling S707-60 HF er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling til brandbeskyttelse af indvendige bærende stålkonstruktioner.

   
  S707-60 HF er kendetegnet ved, at behovet for TFT (tørfilmstykkelse) er reduceret med ca. 30 % og dermed har produktet en kort tørretid.
   
  Brandmalingen kan påføres i lukkede bygninger uden de miljømæssige problemer, der er kendetegnende for opløsningsmiddelbaserede produkter.
  produkter.

  Brandmodstandsevne

  Åbne Profiler ≤R120
  Lukkede Profiler ≤R90

  Godkendelse

  ETA 12/0355
  CE 1121-CPD-GA5012

  Type Vandbaseret brandmaling
  Anvendelsesområde Indvendig / Udvendig ikke eksponeret
  Farve Hvid
  Opløsningsmiddel Vand
  Indhold 25 kg
  MAL Kode 00-1
  Opbevaringstemperatur +5 °C til +25 °C
  Arbejdstemperatur +5 °C til +35 °C
  Holdbarhed 6 mdr.
  Densitet 1,4 g/cm³
  Tørstofindhold 72 % ± 2 %
  pH 8,0-9,5
  VOC ≤ 25 g/l
  Emballage Stålspande
 • <!--@Ecom:Group.Name-->

  Nullifire® SC803 Brandmaling

  Nullifire® SC803 er en vandbaseret ekspanderende brandmaling, til brandsikring af indvendige bærende stålkonstruktioner.
  Nullifire® SC803 kan påføres i lagtykkelser (vådfilmstykkelse) op til 1.000 µm i én arbejdsgang.
  Det er muligt at brandbeskytte stål til R30 og R60.

  Tekniske data

  Brandmalingssystemet består af:

  -    Primer
  -    Brandmaling Nullifire® SC803
  -    Topmaling

  For at sikre at brandmalingen vil ekspandere og derved fungere efter hensigten, skal det sikres at der er fri afstand til andre bygningsdele på op til 40 gange den påførte lagtykkelse. Ved ekspanderingen skærmes stålkonstruktionen for varmepåvirkningen af branden, og bevarer derved sin bæreevne.
   
  Fordele ved Nullifire® SC803:

  -    Vandbaseret
  -    BREEAM anerkendt
  -    Lavt VOC tal på 0 g/l
  -    Optimal brandbeskyttelse til R30 og R60
  -    Anvendes indendørs - C1 og C2
  -    Reduceret lagtykkelse

   


  Brandmodstandsevne
  Godkendelse
  Type
  Anvendelsesområde
  Farve
  Opløsningsmiddel
  Indhold
  MAL Kode
  Opbevaringstemperatur
  Arbejdstemperatur
  Holdbarhed
  Densitet
  Tørstofindhold
  pH