Brandsikring Lukning

For at sikre mod brandspredning imellem brandadskillende bygningsdele, skal alle gennemføringer brandlukkes. Dette er for at sikre en optimal evakuering af personer i bygningen, samt muliggøre en effektiv indsats for beredskabet. Når branden ikke kan sprede sig fra brandsektion til brandsektion, er det muligt at holde branden i skak og på den måde beskytte bygningen, men også omkringliggende og tilstødende byggerier.

Brandlukningsprodukter fra Scandi Supply er veldokumenterede og gennemtestede løsninger, der sikrer, at din brandsikring overholder gældende lovgivning. Vi yder rådgivning og teknisk vejledning i forbindelse med valg af den helt rigtige løsning. Vi har løsninger til alle former for gennemføringer.

Er du udførende, rådgiver, brandinspektør eller på anden måde i berøring med passiv brandsikring, så kontakt os gerne for kursus. Vi laver kurser indenfor brandlukninger, brandmaling og brandisolering af bærende konstruktioner. Vi giver kurser med fokus på korrekt og praktisk udførsel af lukninger, lovgivning samt kvalitetssikring og dokumentation.

Brandsikring Lukning