• For rådgivere

  1. Sørg for at din udbudsbeskrivelse lever op til det dokumentationsniveau du søger. Kontakt os for en udbudsbeskrivelse med dokumentationskrav for overholdelse af bygningsreglementet.
  2. Tilføj en selvstændig tilbudslinje på tilbudslisten. På den måde sikrer du at den udførende er opmærksom på, at brandlukninger skal udføres og ikke mindst udføres korrekt.
  3. Bed om dokumentation på det system, den udførende ønsker at benytte før arbejdet påbegyndes. På den måde får du mulighed for at gennemgå dokumentationen på systemet, og ikke mindst sikre dig, dine ønsker til dokumentationsniveauet i udbudsbeskrivelsen overholdes.
  4. Udfør kontrol på byggepladsen (!) Dette punkt bliver ofte ikke udført på pladsen, hvilket medfører misforståelser i hele byggeprocessen, og byggeriet risikerer at have brandlukninger, som ikke lever op til kravene i bygningsreglementet.
  5. Modtag kvalitetssikringen og gennemgå dine punkter fra udbudsbeskrivelsen. Det er vigtigt at have styr på systemvalg og placering af brandlukninger, så bygherre kan udføre drift og vedligehold bedst muligt.

  Der er helt sikkert flere punkter, som kan være med til at sikre at brandlukningerne udføres korrekt, med dokumenterede systemer. Så sørg for, at notere dem i udbudsbeskrivelsen og om muligt, udføre arbejdet i samarbejde med den udførende.