• For udførende

  1. Inden du skal give pris på et projekt, skal du sikre dig, hvem der har ansvaret for at udføre brandlukningerne. Hvis det er dig, og der ikke er en selvstændig linje på tilbudslisten, så notér det. Gør opmærksom på, at du lever op til bygningsreglementet og at du udfører dine brandlukninger med dokumenterede systemer. Hvis muligt undersøger du allerede nu, hvilke åbninger du skal sikre samt hvilke  installationstyper. Du undersøger også, hvilken brandklassifikation dine brandlukninger skal overholde. Det er på den måde, du får valgt den rigtige løsning til opgaven. Vi kan hjælpe dig! Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder det rette dokumenterede system til opgaven!
  2. På byggepladsen sikrer du, at de løsninger som du valgte i tilbudsfasen også kan udføres. Der kan eksempelvis være tilføjet flere installationer, ændret brandklassifikation eller ændret på placeringen af de brandadskillende bygningsdele mv.
  3. Inden du begynder arbejdet, bør du fremsende dokumentationen på systemet til rådgiver, og vise at du ønsker at udføre brandlukningerne med dokumenterede systemer. På den måde, kan du også skabe en positiv dialog omkring udførsel af brandlukningerne, således at der ikke opstår misforståelser i processen, som kan blive dyrere at løse i slutningen af byggefasen.
  4. Informér dine kolleger om udførslen af brandlukninger! Sørg for at de har den gældende installationsvejledning til rådighed, og ikke mindst kender til de løsninger, som skal udføres!
  5. Brandlukningerne er bygherres ansvar. Det er derfor dit ansvar at hjælpe og fortælle bygherre, hvis du ikke kan udføre brandlukningerne korrekt. Vi kan hjælpe dig i denne proces og sikre at dine brandlukninger udføres på den mest optimale måde ud fra situationen. Du kan altid kontakte os ved konkrete udfordringer.
  6. Saml alt materiale til kvalitetssikringen herunder lukningsliste, installationsvejledninger, EC dokumentation mv. På den måde giver du bygherre den bedste mulighed, for at udføre drift og vedligehold.


  Ovenstående punkter er blot små brudstykker af den samlede proces, og bør altid ses i den store sammenhæng. Men ved at følge ovenstående vejledning, er du allerede godt på vej til at udføre brandlukninger som er dokumenterede, og lever op til bygningsreglementet.