• Brandspredning i bygninger

  Brand kan spredes i bygninger på mange måder. Det kan ske via flammespredning, som typisk går fra et brandbart materiale til et andet. Det kan være ved stor temperaturstigning på den side af konstruktionen, hvor det ikke brænder eller ved stråling. Da vi ikke kan sikre bygningen ved kun at brandlukke mod flammespredning eller temperaturstigning, skal systemet være dokumenteret til at løse begge udfordringer. Det er derfor, systemer til brandlukninger skal være dokumenteret for både E, integritet, og I, isolering. Du kan ude til venstre finde afsnittet om 'Brandklassifikationer' hvor du kan læse mere brandklassifikationerne.

  Brandspredning er ikke det eneste, der skal sikres imod i henhold til bygningsreglementet, men også røgspredning. Derfor vil du i vores vejledninger se løsninger, som går længere end blot det dokumenterede.

  Vi ved, at der ikke altid er sammenhæng mellem det dokumenterede og virkeligheden. Derfor går vi skridtet videre, og sikrer at du kan specificere eller udføre brandlukningen korrekt.

  Kravet i bygningsreglementet (BR 15) som er specifikt gældende for installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele er 5.5.2 stk. 4:

  Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.”

  Vores systemer er veldokumenterede, og giver mulighed for løsning af tusindvis af forskellige kombinationer af brandlukninger. Når du vælger FireFree®, vælger du derfor det sikre og dokumenterede valg.