• Brandceller og brandsektioner

  Brandsektioner og brandceller

  For at give den brandberedskabet tid nok til at redde menneskeliv og værdier, kan en bygning inddele i brandceller og brandsektioner.

  Der er forskel på en brandsektion og brandcelle, men lige præcis ved brandlukninger er det EI klassifikationen som definerer brandsektionen eller brandcellens krav. Langt det meste i Danmark defineres som 60 minutter.

  Der kan være bygninger, som grundet indretning, personers manglende evne til at bringe sig selv i sikkerhed, eller på anden måde har skærpede omstændigheder, der skal brandsikres i 120 minutter. Det er ligeledes sjældent, at vi har 30 minutters brandsikring i Danmark, men det sker.

  Nederst finder I tabellen der viser de gamle danske betegnelser og hvordan de europæiske tilsvarende er defineret. Nedenstående gælder kun for brandlukninger. Et system dokumenteret efter det europæiske system kan altid benyttes i brandadskillende bygningsdele, beskrevet efter det gamle danske system. (Det er dog ikke gældende den modsatte vej).

   

  En brandplan informerer om brandadskillende bygningsdele
   
  Det er altid vigtigt at orientere sig efter de brandadskillende bygningsdele. Det kan man gøre i brandplanen.

  Brandsektioner vises med røde inddelinger og brandceller med blå. Hver eneste gang, en installation bryder en brandadskillende bygningsdel, skal brandlukningen kunne dokumenteres i minimum samme tid som den brandadskillende bygningsdel.

  Nedenfor ser du et eksempel på inddeling af et byggeri i brandceller og brandsektioner: