• Brandklassifikation

  Brandklassifikationer - hvordan skal det forstås?

  Tidligere danske betegnelser
  Det danske klassifikationssystem arbejder med klassifikationerne BD og BS. BD-klassifikationen betyder branddrøj og BS-klassifikationen betyder brandsikker. Betegnelserne er løbende ved at blive erstattet af de europæiske klassifikationer. Såfremt der i udbuddet er defineret BD eller BS kan de tilsvarende europæiske klassifikationer benyttes. Det er dog ikke tilfældet den anden vej, såfremt der i udbuddet er defineret de europæiske klassifikationer, så er det disse som skal følges. 

  Det gældende europæiske klassifikationssystem
  Det europæiske system arbejder primært med 3 grundlæggende klassifikationer for bygningsdele – R, E og I. Bærende bygningsdele klassificeres som værende R, imens at brandadskillende bygningsdele klassificeres som værende EI. Såfremt konstruktionen er både bærende og brandadskillende, vil den have klassifikationen REI. Klassifikationen vil altid være efterfulgt af ét tidsrum. ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” arbejder med 3 primære tidsrum – 30, 60 og 120 minutter.

  Hos Scandi Supply a/s har vi kun løsninger som er prøvet og klassificeret efter det europæiske system. Hvis der endnu ikke foreligger en europæisk klassifikations mulighed, vil vi sikre dokumentation igennem anerkendte institutter og standarder.  

  Nedenstående klassifikationer er yderligere defineret i produktets tilhørende prøvningsstandarder og i klassifikationsstandarden DS/EN 13501-2. For yderligere information vedrørende standarder se ”Relevante standarder”

  R – Bæreevne
  R-klassifikationen definerer at den bærende bygningsdel bevarer sine bærende egenskaber i hele det klassificerede tidsrum. R efterfølges i Danmark typisk af 30, 60 eller 120 minutter. (R 30, R 60 eller R 120)

  E – Integritet
  E-klassifikationen opnås ved at den brandadskillende bygningsdel bevarer sin integritet under hele den klassificerede tid. Når integriteten for en bygningsdel bevares betyder det at den ikke tillader passage af varme gasser eller flammer. E-klassifikationen bruges oftest sammen med I-klassifikationen, da dette defineres som en brandadskillende bygningsdel. Som ved R opdeles tidsrummet i 30, 60 og 120 minutter

  I – Isolation
  I-Klassifikationen definerer det tidsrum hvor bygningsdelen eller brandlukningen bevarer sin evne til at modstå varmespredning. Ofte defineres I-klassifikationen ud fra en maksimal temperaturstigning på 180°C på den ueksponerede side.

   

  Sammenkobling mellem det danske og europæiske klassifikationssystem

  De europæiske klassifikationer kan altid benyttes til de danske betegnelser, imens de nationale danske klassifikationer ikke kan benyttes på europæisk klassificerede bygningsdele.

  Europæisk klassifikation

  Gammel dansk klassifikation

  R 30, R 60 og R 120

  Bærende BD-bygningsdel

  EI 30, EI 60 og EI 120

  Brandadskillende BD-bygningsdel 30, 60 og 120

  REI 30, REI 60 og REI 120

  Bærende og brandadskillende BD-bygningsdel 30, 60 og 120

  R 30 A2-s1, d0

  Bærende BS-bygningsdel 30

  R 60 A2-s1, d0

  Bærende BS-bygningsdel 60

  R 120 A2-s1, d0

  Bærende BS-bygningsdel 120

  EI 30 A2-s1, d0

  Brandadskillende BS-bygningsdel 30

  EI 60 A2-s1, d0

  Brandadskillende BS-bygningsdel 60

  EI 120 A2-s1, d0

  Brandadskillende BS-bygningsdel 120

  REI 30 A2-s1, d0

  Bærende og brandadskillende BS-bygningsdel 30

  REI 60 A2-s1, d0

  Bærende og brandadskillende BS-bygningsdel 60

  REI 120 A2-s1, d0