Persondatapolitik

Indsamling og formål
Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for Scandi Supply a/s for at kunne etablere kundeforhold med registreringer, opretholde kundekontakt, yde diverse services og support, samt fakturering mv.
Vi indsamler ikke andre personoplysninger end dem, der er nødvendige for at
kunne opfylde og servicere vores kunder bedst muligt.

Vi indsamler:
 
•    Firmanavn
•    Kontaktpersonnavn
•    Firmaadresse
•    Firmatelefonnummer
•    Direkte telefonnummer
•    E-mail på kontaktperson
•    E-mail på firma
 
Gennemsigtig behandling af personoplysninger

Ved indsamlingen af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger, vi beholder på dig og til hvilket formål.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål som Scandi Supply a/s mener er nødvendige for at drive en moderne virksomhed.
 
Udlevering af oplysninger - Markedsføring eller kommerciel brug
Scandi Supply a/s udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.
 
Indsigelsesret
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret på dig. Ved
henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet
for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.
 
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi har på dig. Adgangen
kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder eller andre rettigheder.

Skriv til mail@scandisupply.dk og angiv ”Indsigt i personoplysninger” som emne, hvis
du ønsker indsigt i dine personoplysninger.
 

Sletning eller rettelse af dine personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er unøjagtige, har du ret til at få
dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og
hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine
oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan
du bede os om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine
personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så
hurtigt som muligt.
 
 
Indsigelsesret
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din
indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med brugen af dine personoplysninger.
 
 
Klager
Klager over www.scandisupply.dk behandling af personoplysninger skal rettes til:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.d